Steffis kurs

 Ordet yoga har mange betydninger: samle/sammenføye, forening, balanse, helhet/enhet.

Yoga handler om oppmerksomheten vi investerer i alt vi gjør. Om å få mer kontakt med hvordan kropp og sinn, pust, energi og bevissthet henger sammen, og komme til en mer nyansert og helhetlig tilstedeværelse. 

Yogaformen du møter på Yoganesodden inneholder et bredt spekter av øvelser: rolig og allsidig trening av styrke, smidighet og balanse, pusteøvelser, og ulike avspennings- og meditasjonsteknikker. Disse praksisene utfyller og beriker hverandre, og byr på fine muligheter til å jobbe med 'hele seg'. Du jobber ut fra din egen kropp og dine egne forutsetninger, og alle øvelser kan tilpasses  -  eller finnes det alternativer til  -  om det trengs!

Kursene i klassisk yoga: i løpet av kurset lærer du Solhilsen (12 yogastillinger kjedet sammen til et dynamisk forløp), de klassiske yogastillingene, som i denne tradisjonen former et eget program, samt mange andre, ulike oppvarmende, styrkende og uttøyende øvelser og stillinger. Du lærer også flere puste/energi-øvelser, og vi jobber med balanse. Klassene inneholder en times tid med fysiske øvelser først, og deretter stillere arbeid med pust, avspenning og meditasjon.

Kursene i Lett og myk yoga er en ekstra rolig variant, for alle som trenger eller ønsker det. Her gjør vi ikke Solhilsen, og heller ikke alle de klassiske stillingene, men ellers er innfallsvinkelen, repertoaret og klassenes oppbygging lik de andre kursene.

Den klassiske yogaen er en prosessorientert yogaform. Bortsett fra om sommeren når jeg har drop-in Sommeryoga, har jeg alltid hatt faste grupper med lengre kursforløp, dette gir stabilitet, trygghet og kontinuitet som stimulerer til fordypning. I vår ustadige verden kan slik dedikasjon gi god ro. 

Kursene er beregnet på voksne deltagere. 

De videregående kursene er beregnet på de som har gått flere semestre hos meg, eller ved tilsvarende yogaskoler, gjennom de siste årene. Ta kontakt hvis du har spørsmål angående dette,                                                                                                                                                                                                                                      STEFFI LUND, født 1961

Jeg er utdannet danser og koreograf ved Kunsthøyskolen i Amsterdam (1984-88), og jobber med å skape egne forestillinger, i samarbeid med andre kunstnere innen ulike genre. Viser til min hjemmeside www.steffilu.no Jeg har praktisert yoga siden 1981, og er utdannet yogalærer ved den 3-årige (1000-timers), grundige og omfattende, yogalærerutdannelsen ved Yogalærerskolen i Norge (v/Per Peo Olsen og Parvati Farestveit) 1999-2002. Medlem av Norsk Yogalærerforbund: www.yogaforbundet.no

Jeg har undervist i yoga i mange ulike sammenhenger siden 2001: Kurs i egen regi på Nesodden, yoga for elever i den videregående skolen, yoga for dansere, for studenter ved Teaterhøgskolen, og jeg har hatt flere oppdrag for Yogaskolen i Oslo og Yggdrasil Yogaskole. Jeg har også lang undervisningserfaring innen dans og bevegelse. 2008-10 tok jeg en lærerutdannelse i Gindlerarbeid/Spenningsregulering.

Yogaklassene mine er influert av bakgrunnen jeg har innen dans, improvisasjon og Gindlerarbeid.