Steffis kurs

Ordet yoga har mange betydninger: samle/sammenføye, forening, balanse, helhet/enhet.

Yoga handler om oppmerksomheten vi investerer i alt vi gjør. Om å få mer kontakt med hvordan kropp og sinn, pust, energi og bevissthet henger sammen, og komme til en mer nyansert og helhetlig tilstedeværelse. 

Yogatradisjonen du møter hos meg, klassisk yoga, er en prosessorientert yogaform. Den inneholder et bredt spekter av øvelser: rolig og allsidig trening av styrke, smidighet og balanse, pusteøvelser, og ulike avspennings- og meditasjonsteknikker. Disse praksisene utfyller og beriker hverandre, og byr på fine muligheter til å jobbe med 'hele seg'. Du jobber ut fra din egen kropp og dine egne forutsetninger, og alle øvelser kan tilpasses  -  eller finnes det alternativer til  -  om det trengs!

STEFFI LUND, f. 1961                                

Jeg er utdannet danser og koreograf ved Kunsthøyskolen i Amsterdam (1984-88), og jobber med å skape egne forestillinger, i samarbeid med andre kunstnere innen ulike genre. Viser til min hjemmeside www.steffilu.no Jeg har praktisert yoga siden 1981, og er utdannet yogalærer ved den 3-årige (1000-timers), grundige og omfattende, yogalærerutdannelsen ved Yogalærerskolen i Norge (v/Per Peo Olsen og Parvati Farestveit) 1999-2002. Medlem av Norsk Yogalærerforbund: www.yogaforbundet.no

Jeg har undervist i yoga i mange ulike sammenhenger siden 2001: Kurs i egen regi på Nesodden (siden 2011 i lokalet i Lyngåsveien), yoga for elever i den videregående skolen, yoga for dansere, for studenter ved Teaterhøgskolen, og jeg har hatt flere oppdrag for Yogaskolen i Oslo og Yggdrasil Yogaskole. Jeg har også lang undervisningserfaring innen dans og bevegelse. 2008-10 tok jeg en lærerutdannelse i Gindlerarbeid/Spenningsregulering.

Yogaklassene mine er influert av bakgrunnen jeg har innen dans, improvisasjon og Gindlerarbeid.

Her er kursbeskrivelsene fra undervisningsvirksomheten min på Nesodden gjennom 22 år:

Kursene i klassisk yoga: i løpet av kurset lærer du Solhilsen (12 yogastillinger kjedet sammen til et dynamisk forløp), de klassiske yogastillingene, som i denne tradisjonen former et eget program, samt mange andre, ulike oppvarmende, styrkende og uttøyende øvelser og stillinger. Du lærer også flere puste/energi-øvelser, og vi jobber med balanse. Klassene inneholder en times tid med fysiske øvelser først, og deretter stillere arbeid med pust, avspenning og meditasjon.

Kursene i Lett og myk yoga: dette er en ekstra rolig variant, for alle som trenger eller ønsker det. Her gjør vi ikke Solhilsen, og heller ikke alle de klassiske stillingene, men ellers er innfallsvinkelen, repertoaret og klassenes oppbygging lik de andre kursene.

Kursene er beregnet på voksne deltagere.

Grunnkursene passer fint også for erfarne kursdeltagere. 

De videregående kursene er beregnet på de som har gått flere semestre hos meg, eller ved tilsvarende yogaskoler, gjennom de siste årene. Ta kontakt hvis du har spørsmål angående dette, 

 

Referanser:

”I 15 år har jeg med få avbrekk fulgt Steffi Lunds yogaklasser. Hennes måte å instruere på er nøktern, blottet for påtatt mystifisering av øvelsene. Undervisningen er preget av en tilstedeværelse og et dypt og humoristisk alvor som gir kursdeltagerne innsikt i yogaens mangfoldige verden. Klassene er varierte og godt sammensatte. Ved siden av å være yogalærer er Steffi dansekunstner, og det merkes i hennes måte å undervise på: med sensitivitet og krav til presisjon, tro mot yogaens stille kraft. I en tid hvor alt skal skje raskt og effektivt er det et stort privilegium å følge kurs ved Yoga på Nesodden, hvor langsomhetens etikk og estetikk fortsatt blir ivaretatt.”                                                              Bente Guro Møller

”Jeg begynte å ta kurs ved Yoga på Nesodden for ni år siden fordi jeg var nysgjerrig på konseptet, og ønsket en kontrast til hverdagens kjas og mas. Steffi går veldig grundig, og supermotiverende, til verks. På Yoga på Nesodden er alle velkomne, og undervisningen tilrettelegges for deg hvis du har spesielle utfordringer, som for eksempel en skade. Yoga har gitt meg en sterkere og mer dynamisk kropp, og ikke minst en indre ro og styrke”                                    Vibeke Myrebøe Meijer   

”Kroppen min blir glad av å følge kursene ved Yoga på Nesodden. Hver gang jeg er der kjenner jeg en ny energi og grunnleggende ro. Steffis yoga er myk og sterk. Indre ro og ytre form, uten mas og kjas.”

Frederica Miller

”Jeg har vært kursdeltager ved Yoga på Nesodden i mange år. Kursenes oppbygging gir en følelse av å være del av en helhet som henger sammen som noe meningsfylt. Klassene er varierte og gir god balanse mellom styrke, smidighet og meditasjon/mindfulnes, og passe utfordring. Jeg opplever et psykisk løft, og har fått et mer konsentrert sinn og et mer avslappet forhold til blant annet søvn/hvile og i prestasjonssammenhenger. Det er alltid en samlet og god stemning på klassene. Læreren, som også er danser, har en integritet og tilstedeværelse som gir en årvåkenhet til hver time.”

Brita Skybak