OM YOGAKURSENE

Ordet yoga har mange betydninger: samle/sammenføye, forening, balanse, helhet/enhet.

Yoga handler om oppmerksomheten vi investerer i alt vi gjør. Om å få mer kontakt med hvordan kropp og sinn, pust, energi og bevissthet henger sammen, og komme til en mer nyansert og helhetlig tilstedeværelse. 

Klassisk yoga inneholder et mangfoldig repertoar av øvelser: rolig og allsidig trening av styrke, smidighet og balanse, og ulike avspennings- og meditasjonsteknikker. Disse programmene/praksisene utfyller og beriker hverandre, og gir fine muligheter til å jobbe med 'hele seg'. 

Klassene inneholder vanligvis en times tid med fysiske øvelser først, fra dynamiske bevegelsesforløp til stillinger man er i en stund, og deretter stillere arbeid med pust, avspenning og medtasjon. Den klassiske yogaen er en prosessorientert yogaform. Bortsett fra om sommeren når jeg har drop-in Sommeryoga, har jeg alltid hatt faste grupper med lengre kursforløp, dette gir stabilitet, trygghet og kontinuitet som stimulerer til fordypning. I vår ustadige verden kan slik dedikasjon gi god ro. 

Yogaen viser seg å ha mye å by på i krisetider. Alle balanse- og styrkeøvelsene kommer godt med da. Bakkekontakt, sentrering, dype pust, meditasjon. Å komme sammen og praktisere yoga i fellesskap, og meditere sammen, gir støtte og styrke.

Kursene er beregnet på voksne deltagere. 

De videregående kursene er beregnet på de som har gått flere semestre hos meg, eller ved tilsvarende yogaskoler, gjennom de siste årene.